Буклети Допомоги працюючим в зв’язку з материнством

Буклети “Допомоги працюючим в зв’язку з материнством”


Посібники працюють у зв’язку із материнством

Одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності

Розмір допомоги . з 01.01.2015 р – 543,67 руб.

Необхідні документи . довідка медичної організації про постачання на облік в перші 12 тижнів вагітності.

Посібник видається за місцем роботи, одночасно з посібником по вагітності та пологах.


Допомога по вагітності та пологах

Чи виплачується жінці за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю в 70 (в разі багатоплідної вагітності – 84) календарних днів до пологів і в 70 (у разі ускладнених пологів – 86, при народженні двох і більше дітей – 100) календарних днів після пологів.

Розмір допомоги . 100% середнього заробітку.


Граничний розмір допомоги за 140 днів становить 228 603,20 рублів.


Необхідні документи . листок непрацездатності.

Роботодавець призначає допомогу протягом 10 календарних днів з дня звернення жінки за його отриманням з необхідними документами. Виплата допомоги здійснюється роботодавцем у найближчий після призначення допомоги день, установлений для виплати заробітної плати.


У разі, якщо в період перебування матері у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років, у неї настає відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, вона має право вибору одного з двох допомоги, яка виплачується в періоди відповідних відпусток.

Одноразова допомога при народженні дитини

Право на допомогу при народженні дитини має один з батьків. У разі народження двох і більше дітей допомога виплачується на кожну дитину.


Розмір допомоги: з 01.01.2015 р – 14 497,80 руб.


Необхідні документи: заяву про призначення допомоги; довідка про народження дитини з органів РАЦСу; довідка з роботи другого з батьків про те, що така допомога йому не призначалося.

Щомісячна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років.

Посібник має право отримувати один з батьків (або інший родич), який перебуває у відпустці по догляду за дитиною.


Розмір допомоги: 40% середнього заробітку,

але не менше (в 2015 році)

2 718,34 рублів по догляду за першою дитиною:

5 436,67 рублів по догляду за другою і наступними дітьми.


Граничний розмір допомоги може досягати 19 855,82 рублів.


Необхідні документи: заяву про призначення допомоги; копія свідоцтва про народження дитини; довідка з роботи другого з батьків про те, що він не використовує відпустку по догляду за дитиною і не отримує допомогу; наказ про надання відпустки по догляду за дитиною.

При догляді за двома і більше дітьми розміри допомоги підсумовуються, але їх загальна сума не повинна перевищувати 100% середнього заробітку.


Порядок обчислення допомоги:

Розмір допомоги обчислюється виходячи із середнього заробітку, за два календарні роки, що передують року настання відповідного відпустки. Середній заробіток, що враховується при обчисленні допомоги, включає в себе всі виплати, на які нараховувалися страхові внески до ФСС і обмежений граничною сумою до: 2013 г. – 568 тис. Руб. 2014 р – 624 тис. Руб. Середній денний заробіток визначається шляхом ділення загального заробітку на число календарних днів в цьому періоді, за винятком календарних днів, що припадають на наступні періоди:

1. періоди тимчасової непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною;

2. період звільнення працівника від роботи з повним або частковим збереженням заробітної плати відповідно до законодавства Російської Федерації, якщо на зберігається заробітну плату за цей період страхові внески до ФСС РФ не нараховувалися.

Для обчислення допомоги по вагітності та пологах отриманий середньоденний заробіток множиться на 140 (дні відпустки у зв’язку з вагітністю), для щомісячної допомоги по догляду за дитиною до півтора років – множиться на 30,4 і на 40%.


Робота в період відпустки по догляду за дитиною до півтора років

Жінка має можливість використовувати відпустку повністю або частинами. Жінка, що перериває відпустку, виходячи на роботу, допомога не отримує. Жінка, частково використала відпустку і після виходу на роботу бажає його відновити, має право на виплату допомоги за період, що залишився. Право на допомогу зберігається при роботі на неповний робочий день. Тривалість відпустки по догляду за дитиною зараховується до загального трудового стажу.


Що робити, якщо роботодавець не виплачує допомогу?

У разі неможливості роботодавця виплатити своїм працівникам допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами і щомісячну допомогу по догляду за дитиною у зв’язку з:

-припинення діяльності одягни звернення працівника за посібником;

-Неможливість виплати допомоги у зв’язку з недостатністю коштів на його рахунку в кредитній організації.


виплата зазначених допомог здійснюється територіально органом Фонду соціального страхування за місцем реєстрації роботодавця через організацію федеральної поштового зв’язку, кредитну або іншу організацію за заявою одержувача.


Перелік необхідних документів .


при призначенні допомоги по вагітності та пологах .


– заява про виплату допомоги;

– довідка (довідки) про суму заробітку, інших виплат, з якої має бути перелічені посібник;

– документи, що підтверджують страховий стаж.


при призначенні щомісячної допомоги по догляду за дитиною:

– заява про виплату допомоги;

– свідоцтво про народження дитини, за яким здійснюється догляд;

– свідоцтво про народження попередньої дитини;

– довідка з місця роботи другого з батьків про те, що він не використовує відпустку по догляду за дитиною і не отримує допомогу;

– довідка про суму заробітної плати, інших виплат, з якої має бути перелічені посібник;

довідка з органів соціального захисту про неотримання допомоги (якщо мати і (або) батько не працює).


Якщо немає можливості надати довідку про суму заробітної плати в зв’язку з припиненням діяльності страхувальником або по інших причин, то необхідно пред’явити позов про направлення запиту до територіального органу Пенсійного фонду РФ про надання відомостей про заробітну плату.


424002, РФ, Республіка Марій Ел, м Йошкар-Ола, б. Перемоги, 16, тел. (8-8362) 69-20-49

425000, м Волжськ, вул. Леніна, 20, тел. (8-83631) 6-32-50

425300, м Козьмодемьянськ, б. Космонавтів, 14, тел. (8-83632) 7-12-76

425110, м Звенигово, вул. Леніна32/1, тел. (8-83645) 7-18-05

425270, п. Кілемари, вул. Садова, 55, тел. (8-83643) 2-15-18

425550, п. Куженер, вул. Ст. Лебедєва, 20а, тел. (8-83637) 9-27-91

425500, п. Марі-Турек, вул. Радянська, 13, тел. (8-83634) 9-32-78

425200, п. Медведеве, вул. Радянська, 22, тел. (8-8362) 8-15-51

425120, п. Моркен. вул. К. Маркса, 13, тел. (8-83635) 9-18-82

425430, п. Новий Тор’ял, вул. Ювілейна, 9, тел. (8-83636) 9-12-49

425250, п. Оршанка, вул. Радянська, 109, тел. (8-83641) 2-36-04

425470, п. Параньга, вул. Нова, 28б, тел. (8-83639) 4-18-37

425450, п. Сернур, вул. Конакова, 42а, тел. (8-83633) 9-80-18

425400, п. Радянський, вул. Свободи, 5, тел. (8-83638) 9-40-81

425320, п. Юркове, Центральний проспект, 13, тел. (8-83644) 3-23-09

Більш детальну інформацію з питань функціонування можна отримати на сайті

Також Ви можете отримати роз’яснення наших фахівців по телефону гарячої лінії

Comments are closed.