Навіювання і виховання

Навіювання і виховання


Домашній дитина © 2008 – 2014 All Rights Reserved
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ ПІ № ФС 77-34459 від 26.11.2008. Забороняється повне або часткове відтворення статей і фотоматеріалів без письмового дозволу редакції. При цитуванні посилання на «Домашній дитина» обов’язкове. Увага: сайт журналу «Домашній дитина» призначений тільки для отримання інформації. Сайт журналу «Домашній дитина» не несе відповідальності ні за які діагнози і/або призначення, зроблені на основі матеріалів сайту журналу «Домашній дитина», за зміст будь-яких зовнішніх сайтів, на які даються посилання, а також не підтримує ніякі продукти і послуги, що згадуються і рекламовані в наших публікаціях. Публікації на сайті і в журналі «Домашній дитина», в першу чергу, призначені для батьків, і вони повинні самі приймати рішення, як застосовувати знання, отримані з наших публікацій. Інформація, розміщена в номерах журналу, так само як і на нашому сайті, не є заміною професійної оцінки ситуації і не призначена підмінити собою кваліфіковане спостереження фахівця.


Comments are closed.