Офіційний сайт Ради Міністрів Луганській Народної Республіки

Офіційний сайт Ради Міністрів
Луганській Народної Республіки


Методика
призначення і виплати одноразової допомоги
при народженні дитини

І. Загальні положення

1. Методика призначення і виплати одноразової допомоги при народженні дитини (далі – Методика) визначає умови призначення та виплати одноразової допомоги при народженні дитини.


2. Дія цієї Методики поширюється на:
громадян, які постійно проживають на території Луганської Народної Республіки;
іноземних громадян і осіб без громадянства, які постійно проживають на території Луганської Народної Республіки.
Дія цієї Методики не поширюється на:
громадян, діти яких перебувають на повному державному утриманні;
громадян, позбавлених батьківських прав.

3. Призначення та виплата допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення адміністрацій міст і районів (далі – органи праці та соціального захисту населення) за місцем реєстрації заявника або за місцем фактичного проживання.


ІІ. Умови призначення та розмір одноразової допомоги

4. Одноразова допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, усиновителю які постійно проживають разом з дитиною.


5. Для призначення одноразової допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
1) паспорт (документ, що засвідчує особу);
2) ідентифікаційний код (за наявності);
3) заява одного з батьків (опікуна, усиновителя) встановленої форми;
4) копія свідоцтва про народження дитини (при наданні оригіналу);
5) витяг (довідка) з реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги при народженні дитини, видана відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка для призначення допомоги при народженні дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної рад.
У разі відсутності виписка (довідка) з реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для виплати допомоги при народженні дитини (дитина народжена за межами Луганської Народної Республіки) надається пояснювальна записка заявника із зазначенням причини її відсутності;
6 ) копія рішення про встановлення опіки (для опікунів), копія рішення про усиновлення;
7) довідка про склад сім’ї з фактичного місця проживання матері з дитиною. Якщо неможливо надати довідку, фактичне місце проживання дитини з матір’ю підтверджується актом соціального інспектора.


Іноземці та особи без громадянства додатково подають документ, що підтверджує право на постійне проживання.
Одноразова допомога при народженні дитини призначається за фактичним місцем проживання за умови подання довідки про неодержання цієї допомоги за місцем реєстрації. У разі реєстрації за межами території Луганської Народної Республіки надається довідка або пояснювальна про неотримання допомоги. Орган праці та соціального захисту населення направляє запит про неотримання соціальних виплат в електронному вигляді, копія зберігається в особовій справі одержувача. Після призначення допомоги подається інформація за місцем реєстрації про призначене посібнику.
Одноразова допомога при народженні дитини в разі його смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про смерть (довідки про смерть дитини) і копії свідоцтва про народження дитини (при наявності) або довідки про народження дитини.

6. Одноразова допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше, ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.


У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не виплачується.


7. Одноразова допомога при народженні дитини призначається в установленому законом Луганській Народної Республіки розмірі. У разі народження двійні або більшої кількості дітей допомога призначається на кожну дитину.


8. Одноразова допомога при народженні дитини призначається опікуну, усиновителю на кожного взятого під опіку (усиновленої) дитини у віці до одного року в розмірі, встановленому при народженні дитини (за умови неотримання на дитину допомоги при народженні дитини одним з батьків або відсутності перерахування на будинок дитини) .

9. У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне державне утримання одноразова допомога при народженні дитини призначається і виплачується шляхом перерахування коштів на відкритий в Державному банку Луганській Народної Республіки рахунок дитини.


Засоби, які зберігаються на рахунку такої дитини в банківській установі, можуть бути використані для створення належних умов для утримання та виховання дитини в порядку, визначеному законодавством:
одним з батьків (усиновлювачів) дитини або опікуном, які забрали з відповідної установи дитину, на якого відкрито вкладний (депозитний) рахунок в банківській установі, на який перераховано одноразову допомогу при народженні дитини;
дитиною після досягнення повноліття – у разі, коли кошти не були використані одним з батьків або опікуном.

10. Одноразова допомога при народженні дитини, яка не отримане через смерть одного з батьків, з яким ця допомога була призначена, виплачується матері (батьку, опікуну, усиновителю) за умови звернення за нею не пізніше ніж через 6 місяців після смерті одержувача допомоги.


11. Призначення та виплата допомоги не здійснюється в разі отримання заявником будь-якого виду допомоги за межами території Луганської Народної Республіки.


12. Допомога призначається в установленому законом Луганській Народної Республіки розмірі.


ІІІ. Термін розгляду документів для призначення допомоги

13. Документи, необхідні для призначення одноразової допомоги при народженні дитини, подаються заявником особисто.
Рішення про призначення (відмову в призначенні) приймаються органом праці та соціального захисту населення протягом десяти днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.


14. У разі якщо до заяви додаються не всі необхідні документи, орган праці та соціального захисту населення повідомляє заявника, які документи повинні бути подані додатково.
Якщо додаткові документи будуть подані не пізніше ніж протягом 30 днів з дня отримання зазначеного повідомлення, днем ??звернення за призначенням допомоги вважається день прийняття заяви.

15. Особам, яким виплачується допомога, в разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язані у десятиденний термін повідомити про це органи праці та соціального захисту населення.


16. На кожного одержувача одноразової допомоги при народженні дитини органом праці та соціального захисту населення ведеться особова справа, в якому зберігаються документи, на підставі яких призначено допомогу, а також розрахунки її розміру.


IV. Особливості призначення соціальних допомог
в приєднаних районах

17. У разі неможливості призначення допомоги на зазначених територіях на загальних підставах виплата допомоги поновлюється на підставі електронних баз даних, наявних на зберіганні у відділі супроводу баз даних або при наданні нового пакету документів, який буде включати сканокопіі документів, дублікати або повторно видані документи, що визначають права на отримання допомоги.
При призначенні допомоги органом праці та соціального захисту населення надсилається повідомлення про призначення соціальної допомоги за попереднім місцем отримання допомоги або за місцем реєстрації.

V. Прикінцеві положення

18. Одноразова допомога при народженні дитини виплачується через поштові відділення за місцем проживання або через Державний банк Луганській Народної Республіки.


19. Суми допомоги, надміру виплачені внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів із свідомо неправдивими відомостями, приховування обставин, що впливають на призначення і виплату допомоги і т. П.), Підлягають поверненню органу праці та соціального захисту населення і можуть бути повернуті одержувачем добровільно або стягуються на підставі рішень органів праці та соціального захисту населення або в судовому порядку.

20. Рішення органу праці та соціального захисту населення може бути оскаржене в порядку їх підпорядкування у вищому органі або в судовому порядку.


21. Виплата одноразової допомоги при народженні дитини здійснюється за рахунок коштів, визначених Луганській Народною Республікою.


22. Контроль за цільовим використанням допомоги здійснюють вибірково соціальні інспектори.


23. Дана Методика призначення і виплати одноразової допомоги при народженні дитини діє на території Луганської Народної Республіки.

Comments are closed.