Оформлення полісів ОМС

Оформлення полісів ОМС


Щоб отримати новий поліс ОМС, з собою потрібно взяти такі документи:

До заяви про вибір (заміні) страхової медичної організації додаються такі документи або їх завірені копії, необхідні для реєстрації як застрахованої особи:

1) для дітей після державної реєстрації народження та до тринадцяти років, які є громадянами Російської Федерації:


 • свідоцтво про народження;
 • документ, що засвідчує особу законного представника дитини;
 • СНІЛС (обов’язковий, при його наявності).


2) для громадян Російської Федерації віком від чотирнадцяти до сімнадцяти років:


 • документ, що засвідчує особу (паспорт громадянина Російської Федерації, тимчасове посвідчення особи громадянина Російської Федерації, що видається на період оформлення паспорта);
 • документ, що засвідчує особу законного представника дитини;
 • СНІЛС (обов’язковий, при його наявності).


3) д ля громадян Російської Федерації віком від вісімнадцяти і старше:


 • документ, що засвідчує особу (паспорт громадянина Російської Федерації, тимчасове посвідчення особи громадянина Російської Федерації, що видається на період оформлення паспорта);
 • СНІЛС (обов’язковий, при його наявності).


4) для осіб, які мають право на медичну допомогу відповідно до Федерального закону “Про біженців” (1)


 • посвідчення біженця або свідоцтво про розгляд клопотання про визнання біженцем по суті, або копія скарги на рішення про позбавлення статусу біженця в Федеральну міграційну службу з відміткою про її прийняття до розгляду (2) ;

(1) Федеральний закон від 19 лютого 1993 р N 4528-1 “Про біженців” (Відомості З’їзду народних депутатів і Верховної Ради Російської Федерації, 1993, N 12, ст. 425; Збори законодавства Російської Федерації, 1997, N 26, ст. 2956; 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; 2000, N 46, ст. 4537; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; 2011, N 1, ст. 29).

(2) Наказ Федеральної міграційної служби від 5 грудня 2007 р N 452 “Про затвердження Адміністративного регламенту Федеральної міграційної служби по виконанню державної функції з виконання законодавства Російської Федерації про біженців” (зареєстрований в Міністерстві юстиції Російської Федерації 21 лютого 2008 року, реєстраційний N 11209).

5) для іноземних громадян, які постійно проживають в Російській Федерації:


 • паспорт іноземного громадянина або інший документ, встановлений федеральним законом або визнаний відповідно до міжнародного договору Російської Федерації в якості документа, що засвідчує особу іноземного громадянина;
 • вид на проживання;
 • СНІЛС (при наявності).


6) для осіб без громадянства, постійного про які проживають в Російській Федерації:


 • документ, що визнається відповідно до міжнародного договору Російської Федерації в якості документа, що посвідчує особу особи без громадянства;
 • вид на проживання;
 • СНІЛС (при наявності).


7) для іноземних громадян, які тимчасово проживають в Російській Федерації:


 • паспорт іноземного громадянина або інший документ, встановлений федеральним законом або визнаний відповідно до міжнародного договору Російської Федерації в якості документа, що засвідчує особу іноземного громадянина, з відміткою про наявність дозволу на тимчасове мешкання в Російській Федерації;
 • СНІЛС (при наявності).


8) для осіб без громадянства, які тимчасово проживають в Російській Федерації:


 • документ, що визнається відповідно до міжнародного договору Російської Федерації в якості документа, що посвідчує особу особи без громадянства, з відміткою про наявність дозволу на тимчасове мешкання в Російській Федерації;
 • або документ встановленої форми, що видається в Російській Федерації особі без громадянства, що не має документа, що засвідчує його особу (1) ;

(1) Федеральний закон від 25 липня 2002 N 115-ФЗ “Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації” (Відомості Верховної Ради України, 2002 N 30, ст. 3032; 2010 N 52 (ч. I), ст. 7000).

9) для представника застрахованої особи:


 • документ, що засвідчує особу;
 • довіреність на реєстрацію в якості застрахованої особи в обраної страхової медичної організації, оформленої відповідно до статті 185 частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації (1) ;

(1) Федеральний закон від 30 лютого 1994 р N 51-ФЗ (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 32, ст. 3301; 2010 N 31, ст. 4163).

10) для законного представника застрахованої особи:


 • документ, що засвідчує особу і (або) документ, що підтверджує повноваження законного представника.


11) для осіб без певного місця проживання і занять (в тому числі дітей) при відсутності документів, що засвідчують особу, установами соціальної допомоги (1) представляється клопотання про реєстрацію в якості застрахованої особи, що містить:

(1) Постанова Уряду Російської Федерації від 8 червня 1996 N 670 “Про затвердження Примірного положення про установу соціальної допомоги для осіб без певного місця проживання і занять” (Відомості Верховної Ради України, 1996 , N 25, ст. 3025; 1999 року, N 29, ст. 3734; 2010 N 31, ст. 4273).


 • відомості про застраховану особу (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), стать, дата народження, місце народження, громадянство, місце перебування);
 • інформацію про яка вимагає вжиття організації (найменування, контактна інформація, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) представника, печатка);
 • найменування територіального фонду;

Для оформлення поліса ОМС даної категорії громадян, що клопоталися організаціям необхідно звернутися в Територіальний фонд обов’язкового медичного страхування. Адреси філій ТФОМС Свердловської області тут

12) для осіб, які не ідентифікованих в період лікування, медичної організацією видається клопотання про ідентифікацію застрахованої особи, що містить:


 • передбачувані відомості про застраховану особу (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), стать, дата народження, місце народження, громадянство, місце перебування) (1) ;

(1) Зі слів громадянина або за наявними документами. • інформацію про яка вимагає вжиття організації (найменування, контактна інформація, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) представника, печатка);
 • найменування територіального фонду.


Для оформлення поліса ОМС даної категорії громадян, що клопоталися організаціям необхідно звернутися в Територіальний фонд обов’язкового медичного страхування. Адреси філій ТФОМС Свердловської області тут

13) Прибувають з території України, роз’яснюємо:

– для громадян РФ старше 18 років поліс ОМС оформляється при наявності оригіналу (або завіреної копії) паспорта РФ, або тимчасового посвідчення особи громадянина РФ;
– для громадян РФ до 18 років поліс ОМС оформляється офіційним представником дитини при наявності оригіналу (або завіреної копії) свідоцтва про народження або паспорта дитини;
– для іноземних громадян, які тимчасово проживають * на території РФ, поліс ОМС оформляється при наявності документа, що посвідчує особу з відміткою про наявність дозволу на тимчасове проживання на території РФ; < br/> – для іноземних громадян, які постійно проживають на території РФ, поліс ОМС оформляється при наявності документа, що посвідчує особу та посвідки на тимчасове проживання;
– для осіб, які отримали статус біженця *, оформлення поліса ОМС проводиться за наявності посвідчення біженця;
– для осіб, які не мають контрактів статус біженця * оформлення поліса ОМС проводиться за наявності свідоцтва про розгляд клопотання про визнання біженцем;
– для осіб, які звернулися за наданням тимчасового притулку * на території РФ, оформлення поліса ОМС проводиться при наявності свідоцтва про надання тимчасового притулку на території РФ і документа, що посвідчує особу громадянина (іноземний паспорт & ndash; для повнолітніх, свідоцтво про народження – для громадян до 18 років);
Для осіб, які належать до категорій, зазначених * – поліс ОМС буде обмежений строком, передбаченим чинним законодавством;

У разі подання медичної організацією клопотання про ідентифікацію застрахованої особи територіальний фонд здійснює протягом п’яти робочих днів з дня отримання клопотання перевірку на наявність у застрахованої особи чинного поліса в єдиному реєстрі застрахованих осіб. Результати перевірки територіальний фонд протягом трьох робочих днів подає до медичну організацію.


Чекаємо Вас в нашому головному офісі або в пунктах видачі полісів ОМС.

Наші послуги з обміну поліса ОМС абсолютно безкоштовні!

Дата зміни сторінки: 26.11.2015

Comments are closed.