Скільки платять за опікунство над дитиною

1. Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа.


2. При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до нього, а також бажання самої дитини.


3. Не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, особа, позбавлена ??батьківських прав, а також особа, інтереси якої суперечать інтересам дитини.


1. Для безпосереднього здійснення опіки та піклування органами опіки та піклування призначається опікун чи піклувальник. Функціональна спрямованість інституту опіки та піклування (див. Ст. 243 СК і коментар до неї) обумовлює встановлення певних вимог до особи, яка може бути опікуном чи піклувальником. Зіставлення ст. 62 ГК і коментарів статті дозволяє зробити висновок, що опікуном чи піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю (ст. 34 ЦК), яке подало письмову заяву (згоду) про призначення опікуном чи піклувальником.


Переважно опікун або піклувальник призначаються з числа осіб, які перебувають в родинних стосунках з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника. При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного.


2. Відповідно до Правил опіки та піклування при призначенні опікуна (піклувальника) беруться до уваги його можливості виконувати опікунські обов’язки, відносини між ним і підопічним. Опікун або піклувальник призначається лише за його згодою і, як правило, з числа родичів або близьких підопічному осіб. Переважне право серед кількох осіб, які виявили бажання стати опікунами чи піклувальниками над одним і тим же дитиною, надається: родичам дитини незалежно від місця їх проживання; особам, в сім’ї яких проживає дитина в тому випадку, коли щодо його виникли підстави по частині встановлення опіки або піклування. При цьому за умови досягнення нею відповідного віку (10 років) враховуються побажання самої дитини. Призначеного опікуна чи піклувальника видається посвідчення встановленого зразка.


3. Не може бути призначена опікуном чи піклувальником, згідно зі ст. 64 ГК, фізична особа, позбавлена ??батьківських прав, якщо ці права не були поновлені, і поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування. Пункт 3.2. Правил опіки та піклування вказує, що опікуном чи піклувальником не можуть бути особи, які: досягли 18 років; визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними; перебувають на обліку або лікуванні в психоневрологічних і наркологічних установах; раніше були опікунами чи піклувальниками та з їх вини опіку чи піклування було припинено; позбавлені батьківських прав; інтереси яких суперечать інтересам осіб, що підлягають опіці чи піклуванню; засуджені за вчинення тяжкого злочину.

Пункти 3.3. 3.4. Правил опіки та піклування устанавлива-ють перелік документів, необхідних для оформлення опіки та піклування. Зокрема, для оформлення опікунства необхідно представити повідомлення державних, громадських організацій або заяви громадянина (громадян); копії свідоцтва про народження особи, яка потребує опіки, або іншому документі, що підтверджує його вік; копія свідоцтва про смерть батьків або рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення її померлою чи інших матеріалів, що підтверджують неможливість виховання дитини.

Якщо опіка призначається над повнолітньою особою, – рішення суду про визнання даної особи недієздатною; акт обстеження умов життя особи, яка потребує опіки, і опис його майна; довідки про стан здоров’я особи, яка потребує опіки (якщо вона раніше проживала окремо), і майбутнього опікуна (піклувальника); довідка про місце проживання майбутнього опікуна і його заява про прийняття на себе обов’язків по опіці; акт перевірки умов життя майбутнього опікуна та висновок від органів опіки та піклування за місцем проживання опікуна про можливість виконувати опікунські обов’язки; довідка лікувального закладу про відсутність у сім’ї майбутнього опікуна (піклувальника) захворювань, що перешкоджають влаштуванню до нього особи, яка потребує опіки; документ про закріплення за дитиною житлової площі.

Для призначення піклувальником необхідно надати: повідомлення державних, громадських організацій або заява громадянина (громадян); копія свідоцтва про народження неповнолітньої особи, яка потребує опіки, або рішення суду про визнання особи обмежено дієздатним; медичний висновок про стан здоров’я особи, яка потребує опіки; довідка про місце проживання особи, яка потребує опіки; заяву майбутнього піклувальника про прийняття на себе обов’язків по піклуванню; довідки про стан здоров’я майбутнього піклувальника і про місце його проживання (лише при встановленні опіки над неповнолітнім); акт обстеження житлових умов майбутнього піклувальника (лише при встановленні піклування над неповнолітнім) ..

Згідно з ч. 5 ст. 63 ЦК України фізичній особі може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.


ЗМІСТ СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: Постатейний коментар


Розділ I. Загальні положення

Глава 1. СІМ’Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Comments are closed.