Скільки сплачуються опікунські на дитину

Сім’я


Посібники прийомним батькам в 2013 році


Посібник прийомним батькам-усиновителям

У разі усиновлення оплата праці прийомних батьків не передбачена законодавством РФ, так як усиновлення має на увазі повну передачу батьківських прав на дитину. Кандидати в прийомні батьки-усиновителі повинні бути попереджені представниками органів опіки про те, що вони мають право тільки на одноразову допомогу при передачі дитини в сім’ю. Розмір одноразової допомоги прийомним батькам-усиновителям становить 13 087 руб. 61 коп. Отримати цей посібник може тільки один батько.


Працюючим прийомним батькам-усиновителям надаються відпустки по догляду за дитиною:

• на період з дня усиновлення дитини і до закінчення 70 календарних днів від дня народження дитини, а при одночасному усиновлення двох і більше дітей – 110 календарних днів з дня їх народження;
• до досягнення дитиною віку 3 років.

Відпустки надаються одного з подружжя на їх розсуд.


Посібники та винагороди прийомним батькам при влаштуванні дитини в прийомну сім’ю

Прийомна сім’я – форма влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, на підставі договору між органом опіки та піклування і прийомними батьками про передачу дитини (дітей) на виховання в сім’ю на термін, зазначений у цьому договорі (ст. 152 Сімейного кодексу РФ).

Умови, при яких можливо взяти дитину в прийомну сім’ю, більш м’які, ніж при усиновленні, тому для багатьох саме така форма сімейного влаштування може стати хорошим варіантом. До того ж, праця прийомних батьків оплачується державою. Прийомними батьками можуть стати як подружжя, так і самотні громадяни, які бажають взяти дитину на виховання. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть бути прийомними батьками одного і того ж дитину.


Підбір, облік і підготовка громадян, які висловили бажання стати опікунами чи піклувальниками, а також прийомними батьками, здійснюється відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації, Федеральним законом «Про оFіки і піклування», а також статтею 146 цього Кодексу.


Договір про прийомну сім’ю повинен містити відомості про дитину або дітей, переданих на виховання в прийомну сім’ю (ім’я, вік, стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток), термін дії такого договору, умови утримання, виховання та освіти дитини або дітей, права і обов’язки прийомних батьків, права і обов’язки органу опіки та піклування стосовно прийомним батькам, а також підстави та наслідки припинення такого договору.

Існують наступні види винагороди прийомним батькам, котрі організували прийомну сім’ю на договірних підставах:

• одноразова допомога при передачі дітей до прийомної сім’ї (13 087 руб. 61 коп);
• допомога на утримання дітей – 40% від заробітної плати усиновителя в звітному періоді;
• грошові компенсації витрат на прийомну дитину, вироблених в звітному періоді;
• зарплата прийомних батьків (її розмір залежить від регіону проживання прийомної сім’ї).

Крім зарплати, вихователю прийомну дитину, згідно з договором, нараховується трудовий стаж.


Для призначення і виплати одноразової допомоги при передачі дитини на виховання в прийомну сім’ю необхідно надати:

• заяву про призначення допомоги;
• копію вступило в законну силу рішення суду про усиновлення, або виписка з рішення органу опіки і піклування про встановлення над дитиною опіки (піклування), в тому числі за договором про прийомну сім’ю.

Для призначення і виплати одноразової допомоги при передачі дитини на виховання в прийомну сім’ю крім документів, зазначених вище, необхідно надати копії будь-якого з наступних документів, що підтверджують відсутність біологічних батьків:

• довідку про знаходження батьків під вартою або про відбування ними покарання у вигляді позбавлення волі, видану відповідним закладом, в якому знаходяться або відбувають покарання батьки;
• рішення суду про встановлення факту відсутності батьківського піклування над дитиною (в тому числі в зв’язку з хворобою батьків) або про виключення відомостей про батька або батьків з актового запису про народження дитини;
• довідка органів внутрішніх справ про те, що місцезнаходження розшукуваних батьків не встановлено;
• акт про залишення дитини матір’ю. не пред’явив документа, що посвідчує її особу, в медичній організації, в якій відбувалися пологи або в яку звернулася мати після пологів.

В залежності від суб’єкта РФ прийомним батькам, які уклали договір про прийомну сім’ю, можуть бути призначені додаткові пільги і виплати з регіонального бюджету – такі, як регіональне посібник, знижка на оплату комунальних послуг, безкоштовний проїзд прийомну дитину в міському транспорті і т. д.

Посібники та винагороди прийомним батькам-опікунам (піклувальникам) і патронатних вихователів

Якщо прийомні батьки оформляє опіку над дитиною, то такі правовідносини не закріплюються договором і не встановлюються судом, а починаються після винесення відповідного рішення органами опіки, і припиняються після досягнення опікуваним 18 років. Зарплата опікунам не призначена.


Грошові винагороди опікунам або піклувальникам (прийомним батькам, які оформили опіку) мають на увазі одноразова допомога при передачі дитини в сім’ю, а також щомісячну допомогу на утримання дитини в розмірі 40% від заробітної плати опікуна в звітному періоді. Також опікунам (і піклувальникам) належить компенсація витрат на дитину в звітному періоді.


патронатного вихователя стають зазвичай ті, у кого немає прав оформити опіку або усиновити дитину з тих чи інших причин (зазвичай такими причинами бувають вік, матеріальне становище, житлові умови). Патронатних вихователів належить одноразова допомога при передачі дитини в сім’ю, а також щомісячну допомогу в розмірі 40% від заробітної плати патронатного вихователя в звітному періоді. Крім того, патронатних вихователів покладені компенсації витрат на дитину, а також винагороду на кожну наступну дитину, прийнятого на виховання – близько 3000 рублів за другого, третього і наступних дітей.


З 1 травня 2013 року в Москві розмір виплат прийомним батькам залежить від віку дитини і від того, чи потребує він в особливому догляді та лікуванні. Так, на дитину віком до 12 років сума щомісячної виплати склала 15 тисяч рублів. Сума щомісячної допомоги на дитину від 12 до 18 років склала 20 тисяч рублів. Якщо прийомна сім’я бере на виховання трьох і більше неповнолітніх дітей, то до досягнення ними 12-річного віку на кожного покладається допомога в розмірі 18 тисяч рублів на місяць, а від 12 до 18 років – по 23 тисячі рублів. У разі усиновлення або передачі під опіку дитину-інваліда виплати з 1 травня склали 25 тисяч рублів на місяць.

Comments are closed.