Склади 1 клас

Склади 1 клас


У цій статті освячується тема Склади 1 клас . Ви можете прочитати правила поділу слів на склади, а так само скористатися онлайн серівсом, який дозволяє швидко, легко і якісно розділити слова на склади.


Склад – це один звук або кілька звуків,
вимовлених одним видихательним поштовхом повітря:
го-ра, ма-ши-на.

Правила поділу слів на склади в російській мові

1. У російській мові є різні по чутності звуки: голосні звуки є більш звучними в порівнянні з приголосними звуками.  • В слові стільки складів, скільки голосних звуків. Голосні звуки утворюють склади, є складотворної.

  • Згодні звуки є неслогових. При вимові слова приголосні звуки «прикріплюються» до гласним, утворюючи разом з голосними склад.


2. Склад може складатися з одного звуку (і тоді це обов’язково голосний) або декількох звуків (в цьому випадку в складі, крім гласного, є приголосний або група приголосних) : оборона о-бо-ро-ну; рядок будів-ка; Якщо склад складається з двох і більше звуків, то починається він обов’язково з приголосного.

3. Склади бувають відкритими і закритими.  • Відкритий склад закінчується на голосний звук: ро-ку, сте-на.
  • Закритий склад закінчується на приголосний звук: сік.
  • У середині слова склад, як правило, закінчується на голосний звук, а приголосний або група приголосних, що стоять після голосного, зазвичай відходять до подальшого стилю: но-скі, ді-кта- тор.
  • У середині слова закриті склади можуть утворювати лише непарні дзвінкі приголосні [й], [р], [р ‘], [л], [л’], [м], [м ‘], [н], [ н ‘] (сонорні): ма й-ка, Са нь-ка, сім-ка.

4. Іноді в слові можуть писатися два приголосних, а звучати один, наприклад: і зжіть [іж: ит ‘]. Тому в даному випадку виділяються два склади: і-зжіть . Паювання через жити відповідає правилам перенесення слова, а не поділу на склади. Те ж саме можна простежити на прикладі дієслова уе зжатого . в якому поєднання приголосних зж звучить як один звук [ж:]; тому поділ на склади буде – у-е-зжатого . а розподіл слова для переносу – уез-жати .


  • Розподіл вити-ся, тисне-ся є поділом на частини для переносу, а не розподілом на склади, оскільки в таких формах поєднання букв тс, тьс звучить як один звук [ц].
  • При розподілі на склади поєднання букв тс, тьс цілком відходять до подальшого стилю: ві-ться, жмё-ться .


5. При поєднанні декількох приголосних в середині слова:


  • два однакових приголосних обов’язково відходять до подальшого стилю: о- ттечь, так- ний;
  • два і більше приголосних зазвичай відходять до подальшого стилю: ша- пка, ра- вний. Виключення складають поєднання приголосних, в яких першим є непарний дзвінкий (сонорні): літери р, рь, л, ль, м, мь, н, нь, й : мар-ка, зорь-ка, бул-ка, стель-ка, дам-ка, бан -ка, лазень-ка, лай-ка

Уроки грамоти та навчання читанню


На уроках з навчання читання важливо пропонувати дітям вправи для підготовки руки до процесу листи. Це графічні гри і графічні завдання, яким передує гімнастика для пальців. Пальчикова гімнастика – це найпростіші вправи, побудовані на згинанні і розгинанні пальців, стисканні кисті в кулак, постукуванні пальців по поверхні столу. Мета таких вправ – зміцнити м’язи кисті, зняти їх зайву напругу, зняти тремтіння руки. В результат виконання графічних вправ діти вчаться:

а) вільно направляти руху за розмахом, рівнем тиску на олівець, за ритмом;

б) орієнтуватися на аркуші паперу;

в) представляти лінії різних напрямків безвідривним рухом руки.


Не слід пропонувати дитині писати елементи букв або самі букви, дрібні графічні елементи, тому що це вимагає точності виконання і не маленьких вольових зусиль.

Необхідно широко використовувати штрихування, обведення контурів. Прописування на лінії групи контурних зображень (сливи, яблука, жолуді та ін.) Створює навик слідування рядки, збереження розміру фігури, розмноження зображення. Все це буде необхідно в школі при написанні букв в зошиті. Важливо, щоб кожне графічне вправу мало свою назву «Гірлянда на ялинку», «Візерунок з листя», «Літаки» і т.д. Таке образне співвіднесення дає можливість дітям за контуром, бачити предмет, розвиває фантазію, творчість, складну кропітку роботу по організації графічних навичок цікавою і привабливою для дошкільника.


У уроках з навчання грамотрі належить включати елементи імаготерапія і її різновиди – лялькотерапії. З огляду на складність матеріалу, використання такого зрозумілого і знайомого дітям образу – ляльки, підвищує інтерес дошкільнят до заняття, стимулює їх увагу та працездатність. У представлених методичних сценаріях занять включений казковий персонаж Олівець. Цей герой пов’язаний з поняттям «грамота», «лист». Його завдання на занятті різноманітні: знайомить дітей з новим матеріалом, грає з ними в навчальні ігри, допускає «помилки», які діти із задоволенням виправляють, створює підвищений емоційний фон, настрій.


На уроках з навчання грамотрі слід приділяти увагу інтонаційної мальовничості мови. Важливо навчити дитину виділяти інтонаційно звук в слові, слово в реченні. Відтворення мелодики мови, навичок постановки наголосу, навик управляти темпом і ритмом мови дозволить закласти основи виразного читання, навчить дитину знаходити значиму інформацію, передавати в мові свої думки і почуття.


Стаття була присвячена темі Склади 1 клас .


Інші статті з сайту Навчання читання дошкільнят

Раннє навчання дошкільнят – обрані ігри та тренінги

Comments are closed.