Як навчити дитину виразітельнсті мови

МБДОУ «Дитячий сад 6»

г. Усолье – Сибірське

Галімова Вікторія Сергіївна

Розвиток мови є одним з найважливіших придбань дитини в дошкільному дитинстві і розглядається в сучасному дошкільному вихованні як загальна основа виховання і навчання дітей.


Театральна – це найпоширеніший вид дитячої творчості. Вона близька і зрозуміла дитині, глибоко лежить в його природі і знаходить своє відсторонення стихійно, тому що пов’язана з грою. Будь-яку свою вигадку, враження з навколишнього життя дитині хочеться викласти в живі образи і дії. Входячи в образ, він грає будь-які ролі, намагаючись наслідувати те, що бачить і що його зацікавило, і, отримуючи величезне емоційне задоволення.


Л.С. Виготський писав: “Є всі фактичні і теоретичні підстави стверджувати, що не тільки інтелектуальний розвиток дитини, а й формування його характеру, емоції і особистості в цілому знаходиться в безпосередній залежності від мови”.

Дослідження відомих педагогів: Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, Д. Б. Ельконіна, А. А. Леонтьєва, Ф. А. Сохін, А. М. Шахнарович підтверджують, що театралізація є сприятливим середовищем для творчого розвитку дітей, мотивом на виправлення їх мовних дефектів, а використання театралізованих ігор сприяє розвитку зв’язного і граматично правильного мовлення, в ненав’язливій формі, підводить дітей до залученню та участі в театралізованій діяльності.

Театралізована діяльність – це імпровізація, пожвавлення предметів і звуків, яскрава емоційна передача образу героя вербальними і не вербальними засобами, вона пов’язана з музичними та мовними видами діяльності. співом, рухом під музику, слуханням, імпровізацією, музичної грою.

Велика роль театралізованої діяльності в мовленнєвому розвитку дитини (вдосконалення діалогів і монологів, освоєння виразності мовлення). Вона стимулює активне мовлення за рахунок розширення словникового запасу, роботи по вдосконаленню апарату артикуляції і розширення зони спілкування (з іграшками, однолітками, дорослими), є невичерпним джерелом розвитку почуттів, переживань, емоційних відкриттів дитини, прилучає його до духовного багатства, є найважливішим засобом розвитку умови, необхідного для організації спільної діяльності дітей, в процесі якої відбувається мовленнєвий розвиток дошкільників. Театралізована гра допомагає створити такі ситуації, в яких навіть самі нетовариські і скуті діти вступають в мовне спілкування і розкриваються.


Дослідження Г. А. Волкової показало, «що театралізовані ігри дітей сприяють активізації різних сторін їхнього мовлення – словника, граматичного ладу, діалогу, монологу, вдосконалення звукової сторони мови і ін.» [3]. Інтенсивному мовному розвитку служить саме самостійна театрально-ігрова діяльність, що включає в себе не тільки дію дітей з ляльками або свою поведінку по ролям, але також і художньо-мовленнєву діяльність (вибір теми, передача знайомого змісту, виконання пісень від імені персонажів, наспівування і т . д.).

Виховні можливості театралізованої діяльності величезні: її тематика не обмежена і може задовольнити будь-які інтереси і бажання дитини. Беручи участь в ній, діти знайомляться з навколишнім світом у всьому його різноманітті – через образи, фарби, звуки і музику, а вміло поставлені вихователем питання спонукають дітей думати, аналізувати досить складні ситуації, робити висновки і узагальнення. Це сприяє вдосконаленню розумового розвитку і тісно пов’язаному з ним вдосконалення мови.


Театралізована діяльність дозволяє вирішувати багато педагогічні завдання, що стосуються формування виразності мовлення дитини, інтелектуального і художньо-естетичного виховання. Вона – невичерпне джерело розвитку почуттів, переживань і емоційних відкриттів, спосіб прилучення до духовного багатства. В результаті дитина пізнає світ розумом і серцем, висловлюючи своє ставлення до добра і зла; пізнає радість, пов’язану з подоланням труднощів спілкування, невпевненості в собі.

Роль театралізованої діяльності в розширенні і закріпленні словникового запасу дошкільнят важлива. В процесі роботи над літературними творами діти знайомляться з новими словами, що сприяє накопиченню пасивного словникового запасу і активізація в мовленні іменників, прикметників, займенників та дієслів. Формується вміння розрізняти і називати протилежні за значенням назви дій і ознак. Так, наприклад, при знайомстві дітей з казкою «Колобок» нові слова (засіки, комори, грубка) вводять в мова дітей, тим самим активізація їх словник.


Театралізовані ігри збагачують продуктивну мовленнєву діяльність дошкільників (твір власних сюжетів або імпровізація заданого) і розвивають виконавську творчість (музично – мовне, рухове). Особливу увагу в театралізованій діяльності приділяється розвитку інтонаційної виразності, що дозволяє кожній дитині передати емоції, почуття, характерні особливості героя, висловити власне ставлення до подій в монолозі і діалозі, не соромлячись слухачів.


В процесі роботи над виразністю реплік персонажів проводити підготовчі вправи: артикуляційна гімнастика, вправи на дихання, скоромовки, чистоговорки на розвиток дикції, логоритмічних вправи, що удосконалює звукову культура мови. розвиває моторику мовленнєвого апарату, дикцію, мовний слух і мовне дихання, відбувається прилучення до словесного мистецтва.

Як мовного матеріалу використовуються знайомі і улюблені дітям казки, вірші, невеликі за обсягом літературні твори, які концентрують в собі всю сукупність виразних засобів російської мови і надають дитині можливість природного ознайомлення з багатою мовною культурою російського народу. Розігрування сюжетів літературних творів дозволяє навчити дітей користуватися різноманітними виражальними засобами в їх поєднанні (мова, наспів, міміка, пантоміма, руху). Нова роль, особливо діалог персонажів, ставить дитину перед необхідністю чітко, зрозуміло висловлюватися. У нього поліпшується діалогічна мова, її граматичний лад. дитина починає активно користуватися словником, який, в свою чергу, теж поповнюється. Побачене і пережите в самодіяльних театральних виставах розширює кругозір дітей, викликає потребу розповідати про виставу своїм друзям і батькам. Все це, безсумнівно, сприяє розвитку мови, вмінню вести діалог і передавати свої враження в монологічного формі.


У процесі розігрування в особах літературних творів (казок, оповідань, інсценівок) у дошкільнят відпрацьовуються практичне вміння користуватися засвоєним мовним матеріалом, а саме вміння повно, послідовно і зрозуміло оточуючим передати зміст готового тексту, композиційно і граматично оформляти, смислове та емоційне висловлювання , що складається з ряду логічно

пов’язаних пропозицій, що сприяє розвитку зв’язного мовлення дошкільнят.


Інтенсивній розвитку діалогічного мовлення сприяє самостійна театрально – ігрова діяльність, яка включає в себе дію дітей з ляльковими персонажами або власні дії за ролями. Виконувана роль, особливо вступ в діалог з іншим персонажем ставить дитину перед необхідністю ясно, чітко і зрозуміло висловлюватися. У дітей поліпшується діалогічна мова, її граматичний і інтонаційний лад, розвивається вміння закінчувати фразу, і відповідати повним відповіддю на поставлені питання.


Розвиток мови тісно пов’язане з формуванням мислення і уяви дитини. Поступово складається вміння складати найпростіші, але цікаві за смисловим навантаженням і змістом розповіді, граматично і фонетично правильно будувати фрази, композиційно оформляти їх зміст сприяє оволодінню монологічного промовою, що має першорядне значення для повноцінної підготовки дитини до шкільного навчання.


В цілому, використання театралізованої діяльності в цілях формування виразності мовлення, активізації словника, граматичного ладу, діалогічного і монологічного мовлення, вдосконалення звукової сторони і соціально-емоційного розвитку дитини стає можливим при виконанні ряду умов: єдності соціально-емоційного і когнітивного розвитку; насиченні цієї діяльності цікавим і емоційно-значущих для дітей змістом; поступовості і послідовності ознайомлення з різноманітними вербальними і невербальними засобами виразності; наявності цікавих і ефективних методів і прийомів роботи з дітьми; спільної участі в даному процесі дітей і дорослих (педагогів і батьків).

Таким чином, театралізована діяльність є ефективним засобом в мовному розвитку дитини дошкільника: активізації та вдосконаленні словникового запасу, граматичного ладу мовлення, звуковимови, навичок зв’язного мовлення, темпу, виразності мовлення. А участь дітей в театралізованих іграх доставляє їм радість і викликає активний інтерес.


1.Антіпіна Е. А. Театралізована діяльність в дитячому садку: Ігри. Вправи, сценарії. – М. ТЦ Сфера, 2006.


2.Доронова Т. Н. Граємо в театр: Театралізована діяльність дітей 4-6 років: Методичний посібник для вихователів дошкільних освітніх установ/Т. Н. Доронова.-М. Просвітництво, 2004.


3. Картушина М. Ю. Забави для малюків: Театралізовані розваги для дітей 2-3 років. – М. ТЦ Сфера, 2007.


4. Маханева М. Д. Театралізовані заняття в дитячому садку: Посібник для працівників дошкільного закладу. – М. ТЦ «Сфера», 2001.


5. Шуліка Е. Шинкарьов М. Потапова І. Закутін Л. Розвиток виразності мовлення//Дошкільне виховання №8, 2006.стр.13-17.

Comments are closed.